RODO i Polityka prywatności

Firmy, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe zobowiązane są do przestrzegania przepisów w zakresie RODO. Aby wszystko było zgodnie z prawem należy sporządzić odpowiednią dokumentację, w tym rejestr czynności przetwarzania, który określa co się dzieje z danymi osobowymi od momentu, w którym je pozyskano, aż do ich usunięcia. Kluczowe jest również opracowanie umów powierzenia przetwarzania danych. Należy sporządzić także klauzule informacyjne, a w przypadku działalności internetowej, politykę prywatności. Taka konieczność zachodzi, gdy Klient prowadzi sprzedaż elektroniczną, zapisy do newseletter lub korzysta z formularzy kontaktowych.

kłódka z napisem rodo

W ramach obsługi prawnej świadczymy usługi związane z opracowaniem oraz wdrożeniem zarówno RODO, jak i polityki prywatności w firmie. Weryfikujemy istniejące już dokumenty i dostosowujemy je do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub tworzymy nowe pisma od podstaw, tak aby były dopasowane do charakteru prowadzonej przez Klienta działalności.

Ujednolicone przepisy dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej obowiązują od 25 maja 2018 roku.