Prawo gospodarcze i handlowe

Nasza kancelaria współpracuje z podmiotami gospodarczymi, takimi jak: spółki z o.o., spółki komandytowe, spółki jawne, stowarzyszenia i fundacje, od 2021 r. obsługujemy także proste spółki akcyjne. Służymy swoją pomocą w zakresie prawa gospodarczego oraz handlowego.

Prawo gospodarcze reguluje działalność gospodarki państwa i stosunków gospodarczych pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi, a także między innymi podmiotami, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych.

mężczyzna podpisuje dokument

Natomiast w przypadku prawa handlowego mówimy o zespole norm prawa prywatnego, który normuje organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze. Głównymi źródłami są kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych oraz konstytucje, konwencje międzynarodowe oraz prawo zwyczajowe.

W ramach kompleksowej usługi klientom oferujemy:

  • doradztwo oraz bieżącą obsługę;
  • sporządzanie umów lub statutów;
  • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w postaci poręczeń, gwarancji lub weksli;
  • obsługę zgromadzeń wspólników oraz zgromadzeń walnych;
  • prowadzenie spraw rejestrowanych;
  • opiniowanie i sporządzanie pism;
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed sądem lub organami państwa.

Zasady współpracy są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb klienta.