Restrukturyzacja i upadłości

Kiedy upadłość, a kiedy restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest w oparciu o ustawę Prawo restrukturyzacyjne, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Jest to wsparcie dla przedsiębiorców, którzy borykają się z sytuacją kryzysową, taką jak zagrożenie niewypłacalnością lub stanem niewypłacalności. Są to przesłanki, które umożliwiają otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Warto pamiętać, że restrukturyzację może prowadzić przedsiębiorca zagrożony niewypłacalnością oraz ten, który jest już niewypłacalny. Natomiast upadłość ogłasza się wtedy, gdy dłużnik jest niewypłacalny.

drewniane klocki